Tarieven

Lagere school

Lager onderwijs: 25 euro voor 45 minuten

Pakket van 5 bijlessen:
115 euro
(op te nemen binnen de 6 maand na 1ste afspraak)

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs: 35 euro voor 1 uur

Pakket van 5 bijlessen:
165 euro
(op te nemen binnen de 6 maand na 1ste afspraak)

U kan cash of met payconiq betalen tijdens de eerste bijles of via overschrijving op rekeningnummer BE61 7370 6625 8117 met vermelding van de naam van je zoon/dochter – lagere school of secundair – aantal bijlessen